Press Release

UNIDO và IFAD hợp tác khởi động dự án mới để phát triển chuỗi giá trị trái cây tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

04 June 2021

Dự án Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn: Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên tại Việt Nam được thực hiện phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cuộc họp điều phối đầu tiên đã được tổ chức vào tuần này, với sự tham gia của đại diện các bên nhằm đi tới một thống nhất chung về kế hoạch hoạt động.

Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2021 - Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) và Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), đã khởi động một dự án mới nhằm phát triển chuỗi giá trị trái cây ở Việt Nam thông qua việc sử dụng nền tảng kỹ thuật số.

Dự án Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn: Phát triển chuỗi giá trị có tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và có khả năng ứng phó chú trọng tới phụ nữ và thanh niên tại Việt Nam được thực hiện phối hợp với UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cuộc họp điều phối đầu tiên đã được tổ chức vào tuần này, với sự tham gia của đại diện các bên nhằm đi tới một thống nhất chung về kế hoạch hoạt động.

Đây là một dự án do UNIDO và IFAD cùng hợp tác phát triển và được tài trợ bởi Quỹ tín thác đa phương về Ứng phó và Phục hồi sau COVID-19 của Liên hợp quốc. Sáng kiến này sẽ tạo ra một mô hình đột phá lấy trọng tâm là Nữ giới và Thanh niên, giúp phát triển chuỗi giá trị trái cây ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam thông qua công nghệ số.

Ông Nima Bahramalian, Giám đốc Dự án của UNIDO, nhấn mạnh rằng dự án sẽ tập trung vào mục tiêu “tăng thu nhập cho phụ nữ và thanh niên và trao quyền xã hội cho họ một cách bền vững”. “Những mục tiêu này sẽ đạt được thông qua việc xây dựng ‘một hệ sinh thái nền tảng số cho chuỗi giá trị và các dịch vụ hỗ trợ’. Nền tảng số này sẽ là một hệ sinh thái toàn diện duy nhất bao trọn tất cả các tác nhân trong chuỗi giá trị”, ông nói thêm.

Giám đốc Quốc gia của IFAD, Francisco Pichón, nhận xét rằng: “Dự án sẽ tạo ra một sự cộng hưởng với các dự án khác của IFAD hiện đang được triển khai ở khu vực nông thôn, nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện và thích ứng với khí hậu. Mục tiêu này có thể đạt được bằng cách làm việc với nông dân địa phương để phát triển các mô hình canh tác thích ứng với khí hậu, cung cấp các khóa đào tạo về kinh doanh cho họ, và bằng cách kết nối người nông dân sản xuất nhỏ lẻ với các doanh nghiệp bán buôn và chế biến.”

Dự án sẽ được thực hiện thí điểm đến tháng 4 năm 2022. Các sản phẩm chính sẽ bao gồm bưởi và xoài, hai loại trái cây đặc sản của tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp. Với tiềm năng nhân rộng, dự án sẽ mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác vào nền tảng trong tương lai.

 

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:

Bà Lê Thị Thanh Thảo, Trưởng Đại diện Quốc gia, VĂn phòng UNIDO tại Việt Nam

Email: t.t.le@unido.org

 

Francisco Pichon, Giám Đốc Quốc gia IFAD

Email: f.pichon@ifad.org

Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD)

Việt Nam

UNIDO và IFAD hợp tác khởi động dự án mới để phát triển chuỗi giá trị trái cây tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Thao_for website

Le Thanh Thao

UNIDO
Representative
Ms. Thao LE is the Country Representative of UNIDO Vietnam Office. Ms. Thao has been working for nearly twenty years in the area of industrial and business development at both grass-root practical and policy levels. She has been working for UNIDO Viet Nam Country Office since 2008 as National Programme Officer and then Country Representative, coordinating and monitoring UNIDO projects and programmes in various areas including private sector/SME development, business environment, industrial and trade competitiveness, energy and environment, eco-industrial park, green industry, agro-processing and value chains, etc.. Prior joining UNIDO, she managed her own business on investment consulting and export/trade promotion for manufacturing sub-sectors.
During her work at UNIDO Viet Nam, Ms. Thao has also involved in researches and policy advice to the Government of Viet Nam on Industrial Competitiveness, Investment Promotion, Green Industry, Science Technology and Innovation.
She got the Executive MBA at the Shidler College of Business, University of Hawaii at Manoa, USA (in 2004-2006). She graduated from Hanoi Foreign Trade University on External Economics.

UN entities involved in this initiative

UNIDO
United Nations Industrial Development Organization

Goals we are supporting through this initiative