Câu chuyện

Tình đoàn kết trong bối cảnh đại dịch COVID-19: chăm sóc y tế cho những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi HIV

01 tháng 12 2020

Được viết bởi

Nguyen Thi Bich Hue_UNAIDS

Nguyen Thi Bich Hue

Cán bộ Chương trình

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này