Story

Setting an example for women in Southeast Asian law enforcement

05 October 2021
Caption: Bà Suchaya Mokkhasen thảo luận về những thách thức liên quan đến tội phạm xuyên biên giới với một cán bộ cảnh sát trên sông Mê-kông ở huyện Nong Khai, Thái Lan.
Photo: © UNODC

UN entities involved in this initiative

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Goals we are supporting through this initiative