Câu chuyện

Setting an example for women in Southeast Asian law enforcement

05 tháng 10 2021
Caption: Bà Suchaya Mokkhasen thảo luận về những thách thức liên quan đến tội phạm xuyên biên giới với một cán bộ cảnh sát trên sông Mê-kông ở huyện Nong Khai, Thái Lan.
Photo: © UNODC

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này