Quan tâm đến việc phát triển mô hình trình diễn chuỗi cung ứng xoài tươi!

Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long” đang tìm kiếm sự quan tâm của các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sơ chế đóng gói xoài, nhà vườn / hợp tác xã liên quan để phát triển mô hình trình diễn chuỗi cung ứng xoài tươi.

Ngôi nhà an toàn hơn cho người LGBTIQ

Tham gia vào phong trào này bạn nhé. Hãy góp phần kiến tạo không gian an toàn hơn cho người LGBTIQ để phá vỡ sự im lặng. Hãy đọc và chia sẻ những trải nghiệm, thách thức và các bài học về gia đình và ngôi nhà của bạn!

UN75 Cuộc thi ảnh Tương Lai Tôi Muốn

Bạn yêu thích nhiếp ảnh? Bạn muốn dùng tài năng nghệ thuật của mình để tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống của người khác?
UN Việt Nam tổ chức cuộc thi này dành cho bạn: Cuộc thi ảnh: Tương Lai Tôi Muốn.

UNIDO kêu gọi nộp sáng kiến toàn cầu về “Ý tưởng và công nghệ sáng tạo nhằm khắc phục tác động của COVID-19 và hậu COVID-19”

Sáng kiến cơ hội mang tầm cỡ quốc tế nhằm tìm kiếm và quảng bá các giải pháp phù hợp để giải quyết các tác động của đại dịch COVID-19 tại các nước đang phát triển và các giải pháp sáng tạo góp phần xây dựng nền kinh tế của các nước đang phát triển có khả năng chống chịu cao hơn.