Các tổ chức LHQ trong Việt Nam

FAO
Mục tiêu của chúng tôi là đạt được an ninh lương thực cho tất cả mọi người và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận thường xuyên và đầy đủ tới các thực phẩm chất lượng cao để có một cuộc sống năng động, lành mạnh.
IFAD
IFAD đã đầu tư vào người dân nông thôn trong 40 năm, giúp họ giảm nghèo, tăng cường an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và tăng cường khả năng phục hồi.
ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hoạt động để thúc đẩy công bằng xã hội, quyền con người và quyền lao động được quốc tế công nhận, theo đuổi sứ mệnh nền tảng của mình: công bằng xã hội là điều cần thiết cho hòa bình quốc tế và ổn định lâu dài.
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế cam kết theo nguyên tắc di cư nhân đạo và có trật tự mang lại lợi ích cho người di cư và xã hội. Là tổ chức quốc tế hàng đầu về di cư, IOM hoạt động cùng với các đối tác trong cộng đồng quốc tế.
UN-Habitat
UN-Habitat là chương trình của Liên Hợp Quốc hoạt động hướng tới một tương lai đô thị tốt hơn. Nhiệm vụ chính của chương trình là thúc đẩy sự phát triển về định cư của con người bền vững về mặt xã hội và môi trường và giúp tất cả mọi người đều có một nơi cư trú thích hợp.
UN Women
UN Women là một tổ chức chuyên môn của Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Là một tổ chức đi đầu toàn cầu vì phụ nữ và trẻ em gái, UN Women được thành lập để đẩy nhanh tiến độ đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.
UNAIDS
UNAIDS, Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS, là một quan hệ đối tác sáng tạo dẫn đầu và truyền cảm hứng cho thế giới trong việc tiếp cận phổ cập đến phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ những người có HIV.
UNDP
Trên phạm vi khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, UNDP hoạt động để xóa đói giảm nghèo và bảo vệ hành tinh. Chúng tôi giúp các quốc gia phát triển các chính sách, kỹ năng, quan hệ đối tác và thể chế mạnh mẽ để họ có thể duy trì tiến bộ của mình.
UNESCO
Sứ mệnh của UNESCO là đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững và đối thoại liên văn hóa thông qua giáo dục, khoa học, văn hóa, truyền thông và thông tin.
UNFPA
UNFPA là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc nhằm giúp mọi người trên khắp thế giới đều có thể có thai như mong muốn, mọi ca sinh nở đều an toàn và những người trẻ đều có thể phát triển theo đúng tiềm năng của mình. UNFPA tiếp cận hàng triệu phụ nữ và thanh niên ở 155 quốc gia và vùng lãnh thổ.
UNICEF
UNICEF hoạt động tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ để cứu sống trẻ em, bảo vệ các quyền trẻ em và giúp trẻ phát triển đầy đủ các tiềm năng của mình, từ trẻ thơ cho đến tuổi thiếu niên. Và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc.
UNODC
UNODC là một cơ quan tiên phong toàn cầu trong cuộc chiến chống ma túy bất hợp pháp và tội phạm quốc tế. UNODC hoạt động ở tất cả các khu vực trên thế giới thông qua một mạng lưới rộng khắp các văn phòng thực địa.