The UN Resident Coordinator Office

Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc hỗ trợ công việc của Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc lãnh đạo Nhóm Quốc gia Liên Hợp Quốc tham khảo ý kiến với Chính phủ để xác định và đồng ý với các phản hồi chiến lược của Liên Hợp Quốc về các ưu tiên phát triển của Chính phủ. Phản hồi này được ghi lại trong Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNDCF).

UNDCF là một khung kết quả mô tả tầm nhìn chung và phản hồi của LHQ đối với các ưu tiên phát triển quốc gia. UNDCF mô tả cách Nhóm Quốc gia Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp vào thành tựu kết quả phát triển dựa trên phân tích chung của quốc gia và lợi thế tương đối của Liên Hợp Quốc. Hiện tại, khuôn khổ hoạt động của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam nằm trong Kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021.

Văn phòng điều phối các hoạt động liên quan đến việc lập chương trình chung bao gồm Chương trình nghị sự 2030, các chương trình hợp tác, hoạt động hợp tác và công tác điều phối phát triển. Điều này được thực hiện phù hợp với các mục tiêu và ưu tiên của Chính phủ, và các nhiệm vụ và mục tiêu của các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc có năm chức năng chính:

  1. Lập kế hoạch chiến lược
  2. Kinh tế
  3. Quan hệ đối tác và tài chính phát triển
  4. Quản lý dữ liệu và báo cáo kết quả 
  5. Truyền thông và vận động chính sách

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam là Kamal Malhotra.

Trước khi trở thành Điều phối viên thường trú tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra là Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc và Đại diện thường trú của UNDP tại Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia; Đại diện thường trú của UNDP tại Malaysia, Singapore và Vương quốc Brunei và Đại diện UNFPA tại Malaysia.

Trong giai đoạn 1999-2008, ông làm việc tại Văn phòng Chính sách Phát triển của UNDP, New York với tư cách là Cố vấn cao cấp về Toàn cầu hóa toàn diện (và Trưởng nhóm) (2002-2008), Cố vấn Trao quyền Xã hội Dân sự (2001-2002) và Cố vấn Xã hội Dân sự Cao cấp (1999-2000).

Trước khi gia nhập UNDP, ông Malhotra là đồng sáng lập và đồng giám đốc của tổ chức “Tập trung vào Nam Bán cầu” (Focus on the Global South), (1995-1999), một tổ chức nghiên cứu chính sách toàn cầu đặt tại Viện nghiên cứu xã hội của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Trong thời gian này, ông cũng là Cố vấn khu vực bán thời gian về các chính sách kinh tế vĩ mô và quyền trẻ em cho Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save The Children) (Anh) tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Trước đó, ông Malhotra là Giám đốc Chương trình Người hải ngoại và Thổ dân tại Cộng đồng viện trợ nước ngoài (Oxfam Úc), có trụ sở tại Melbourne, Úc từ năm 1988-1995. Ông cũng từng phục vụ với Viện Tái thiết Nông thôn Quốc tế tại Philippines (1982-1988) ở nhiều vị trí khác nhau như Chuyên gia về Nghiên cứu và Tín dụng Nông thôn, Phó Giám đốc, và Giám đốc, Mở rộng Quốc tế.

Ông Malhotra có bằng Thạc sĩ về các vấn đề quốc tế tại Đại học Columbia, New York, với chuyên ngành phát triển kinh tế và chính trị, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Quản lý Ấn Độ, Ấn Độ với chuyên ngành tài chính và kinh tế, và bằng cử nhân kinh tế học (có bằng danh dự), từ Đại học Delhi, Ấn Độ.