The UN Resident Coordinator Office

Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc hỗ trợ công việc của Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc. Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc lãnh đạo Nhóm Quốc gia Liên Hợp Quốc tham khảo ý kiến với Chính phủ để xác định và đồng ý với các phản hồi chiến lược của Liên Hợp Quốc về các ưu tiên phát triển của Chính phủ. Phản hồi này được ghi lại trong Khung hợp tác phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UNDCF).

UNDCF là một khung kết quả mô tả tầm nhìn chung và phản hồi của LHQ đối với các ưu tiên phát triển quốc gia. UNDCF mô tả cách Nhóm Quốc gia Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp vào thành tựu kết quả phát triển dựa trên phân tích chung của quốc gia và lợi thế tương đối của Liên Hợp Quốc. Hiện tại, khuôn khổ hoạt động của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam nằm trong Kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021.

Văn phòng điều phối các hoạt động liên quan đến việc lập chương trình chung bao gồm Chương trình nghị sự 2030, các chương trình hợp tác, hoạt động hợp tác và công tác điều phối phát triển. Điều này được thực hiện phù hợp với các mục tiêu và ưu tiên của Chính phủ, và các nhiệm vụ và mục tiêu của các cơ quan Liên Hợp Quốc.

Văn phòng Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc có năm chức năng chính:

  1. Lập kế hoạch chiến lược
  2. Kinh tế
  3. Quan hệ đối tác và tài chính phát triển
  4. Quản lý dữ liệu và báo cáo kết quả 
  5. Truyền thông và vận động chính sách

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam là Pauline Tamesis. 

Bà Pauline Tamesis, quốc tịch Phi-líp-pin, đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao, dẫn dắt những thay đổi quan trọng vì sự phát triển bền vững. Bà đảm nhiệm vị trí Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 18/6/2022.

Trước khi công tác tại Việt Nam, bà Pauline là Điều phối viên thường trú LHQ tại Cam-pu-chia. Trên cương vị này, bà Tamesis đã xác lập vị trí và vai trò của LHQ là một đối tác cung cấp giải pháp và sáng tạo phát triển, giúp Cam-pu-chia phục hồi sau đại dịch COVID-19 một cách bền vững, bao trùm và bình đẳng, đồng thời thúc đẩy việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Trước đó, bà là Trưởng ban hỗ trợ và đảm bảo chất lượng quốc gia của UNDP tại Văn phòng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (2016-2018), nơi bà chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của UNDP tại 24 quốc gia. Là Trưởng ban hỗ trợ quốc gia, bà đã dẫn dắt việc xây dựng các mô hình hoạt động mới về phát triển và cung cấp những giải pháp đột phá cho những vướng mắc trong vận hành.

Đam mê sáng tạo của bà Pauline được thăng hoa khi bà làm Giám đốc Quốc gia UNDP tại Băng-la-đét từ năm 2013-2016, nơi bà lãnh đạo văn phòng UNDP tại đây gây dựng được nguồn ngân sách 500 triệu đô la để đối mặt với các vấn đề trong tương lai, bao gồm giảm nghèo đô thị, bảo trợ xã hội, năng lượng tái tạo, thành phố bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Là một nhà cố vấn chính sách, bà có năng lực chuyên môn về quản trị, chống tham nhũng, bình đẳng giới, và trao quyền cho phụ nữ. Bà đã đảm nhận vai trò lãnh đạo về thực hành quản trị tại Trung tâm của UNDP khu vực Châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2008 tới năm 2013. Bà Pauline cũng đã từng đảm nhận vị trí Quản lý thực hành quản trị từ năm 2006 tới 2008 và Chuyên gia tư vấn về chống tham nhũng từ năm 1998 tới năm 2006 tại Cơ quan chính sách phát triển của UNDP của khu vực.

Bà Pauline là một nhà lãnh đạo đã được kiểm chứng năng lực, với kinh nghiệm đã được ghi nhận trong quá trình lãnh đạo hệ thống phát triển của LHQ tại những môi trường phức tạp, cũng như xây dựng các công cuộc chuyển đổi. Bà có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, mang lại năng lượng tích cực, tư duy đổi mới, và cam kết lãnh đạo hợp tác. Bà có bằng MBA của đại học Georgetown tại Washington, D.C. và bằng cử nhân tố nghiệp loại xuất sắc về kinh tế quản lý tại đại học Ateneo de Manila, Phi-líp-pin. Bà Pauline cũng đã hoàn thành các khóa học chuyên sâu tại Viện Quản trị Kinh doanh châu Âu (INSEAD ở Pháp), tại Viện Giáo dục Điều hành Aresty thuộc trường Wharton (Mỹ) và Học viện Chính sách công Lý Quang Diệu (Xing-ga-po).

Bà Pauline kết hôn với ông Anthony Dimayuga và có hai con trai ở độ tuổi thanh thiếu niên - Lucas Dimayuga và Thomas Dimayuga.