Liên hệ

Green One UN House,
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
(024) 3850 0100

Theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội

Liên hệ với các tổ chức của chúng tôi

IFAD

Văn phòng IFAD Mekong
205-206, Tòa nhà 2 G
Van Phuc Diplomatic Compound
298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
+84 (0)24 37265104

UNICEF

Tòa nhà Xanh Một Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84 24) 38500100

Văn phòng Hà Nội
Ngôi nhà Xanh chung Liên Hợp Quốc
304 Kim Mã, Ba Đình
Hà Nội – Việt Nam
ĐT: +84 (024) 3.850.0100
Fax: +84 (024) 3.726.5520