Tuyển dụng
29 Tháng Năm 2021
Ngày hết hạn
Bắt đầu công việc từ
UNDP: Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
Tuyển dụng
09 Tháng Sáu 2021
Ngày hết hạn
Bắt đầu công việc từ
UNODC: Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
Lọc bởi

Tìm hiểu thêm về công việc tại Liên Hợp Quốc