8 Tháng Sáu 2020 - 19 Tháng Bảy 2020

UN75 Cuộc thi ảnh Tương Lai Tôi Muốn

Bạn yêu thích nhiếp ảnh? Bạn muốn dùng tài năng nghệ thuật của mình để tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống của người khác?
UN Việt Nam tổ chức cuộc thi này dành cho bạn: Cuộc thi ảnh: Tương Lai Tôi Muốn.

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Xóa nghèo
Không còn nạn đói
Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Giáo dục có chất lượng
Bình đẳng giới
Nước sạch và vệ sinh
Năng lượng sạch với giá thành hợp lý
Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng
Giảm bất bình đẳng
Các thành phố và cộng đồng bền vững
Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm
Hành động về khí hậu
Tài nguyên và môi trường biển
Tài nguyên và môi trường trên đất liền
Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ
Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

Thông tin để liên hệ

oneuncomms@gmail.com

địa điểm

Hanoi
-
Vietnam
8 Tháng Sáu 2020 - 19 Tháng Bảy 2020

About the initiative