12 Tháng Mười hai 2020 - 30 Tháng Mười hai 2020

Quan tâm đến việc phát triển mô hình trình diễn chuỗi cung ứng xoài tươi!

Dự án “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long” đang tìm kiếm sự quan tâm của các doanh nghiệp xuất khẩu và nhà sơ chế đóng gói xoài, nhà vườn / hợp tác xã liên quan để phát triển mô hình trình diễn chuỗi cung ứng xoài tươi.

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO

Những người tổ chức khác

Vietnam Ministry of Agriculture and Rural Development

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Xóa nghèo
Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

Thông tin để liên hệ

D.NGUYEN@unido.org
12 Tháng Mười hai 2020 - 30 Tháng Mười hai 2020

About the initiative