Story

UNODC mở rộng hợp tác với các học viện thực thi pháp luật khu vực Đông Nam Á nhằm giảm thiểu tác động lâu dài của COVID-19

01 September 2021
Caption: Học viên khóa tập huấn của UNODC đang thực hành bài tập khám nghiệm hiện trường.
Photo: © Ngoc Le, UNODC

UN entities involved in this initiative

UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Goals we are supporting through this initiative