Câu chuyện

UNODC mở rộng hợp tác với các học viện thực thi pháp luật khu vực Đông Nam Á nhằm giảm thiểu tác động lâu dài của COVID-19

01 tháng 9 2021
Caption: Học viên khóa tập huấn của UNODC đang thực hành bài tập khám nghiệm hiện trường.
Photo: © Ngoc Le, UNODC

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này