Ban tổ chức

OHCHR, UN, UNAIDS, UNDP, UNESCO

Truyền phát sự kiện

https://www.facebook.com/uninvietnam

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Giáo dục có chất lượng
Bình đẳng giới
Giảm bất bình đẳng
Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ

Thông tin để liên hệ

an.hoang@unesco.org
19 Tháng Mười 2021 - 11 Tháng Mười một 2021

CHIẾN DỊCH TỰ DO VÀ BÌNH ĐẲNG CỦA LIÊN HỢP QUỐC NĂM 2021: VÌ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN VÀ TÔN VINH SỰ ĐA DẠNG

địa điểm

___
Tất cả các tỉnh thành
Vietnam
19 Tháng Mười 2021 - 11 Tháng Mười một 2021

Về sự kiện