Ấn phẩm

Tài liệu tập huấn dành cho kiểm sát viên trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở châu Á và Thái Bình Dương

07 tháng 2 2023
Photo cover

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 2035
File type: PDF
Downloads: 1834

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này