Ban tổ chức

UNFPA

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững

Sức khỏe và có cuộc sống tốt
Tài nguyên và môi trường trên đất liền

Thông tin để liên hệ

tnguyen@unfpa.org
22 Tháng Mười hai 2019 | 9:00 AM - 29 Tháng Mười hai 2019 | 6:00 PM

Triển lãm ảnh "Những câu chuyện cuộc đời"

TĐT Dân số và Nhà ở đã được triển khai vào 1/4/2019 và cung cấp các thông tin và số liệu cơ bản về dân số và nhà ở Việt Nam.

địa điểm

Ha Noi
93 Dinh Tien Hoang street, Hoan Kiem District
Vietnam
22 Tháng Mười hai 2019 | 9:00 AM - 29 Tháng Mười hai 2019 | 6:00 PM

Về sự kiện