Bài phát biểu

Thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhân Ngày Thế giới phòng, chống AIDS năm 2023

29 tháng 11 2023

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS