Thông cáo báo chí

Cách mạnh công nghiệp lần thứ tư cần có các bước tiếp cận có sự tham gia của các bên hữu quan kết hợp với nỗ lực phát triển quốc gia

13 tháng 7 2018

  • Hà Nội, Việt Nam, ngày 13 tháng 7 năm 2018 - Ông Fernando Santiago, chuyên gia nghiên cứu và hoạch định chính sách công nghiệp tại Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc – UNIDO nhấn mạnh các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam cần thận trọng với những giải pháp có sẵn cho mọi vấn đề và cần phải sẵn sàng để học hỏi và thử nghiệm các sáng kiến để có thể tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để trả lời cho câu hỏi Việt Nam cần phải tập trung vào những chính sách nào để có thể tham gia một cách chủ động vào Công nghiệp 4.0, ông Fernando Santiago đã cho biết: "Khả năng thông qua Công nghiệp 4.0 phụ thuộc vào nhiều yếu tố; nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu rộng về cơ cấu năng suất và công nghệ của các công ty sản xuất trong nước và xem xét một cách thận trọng mọi khác biệt trong các điều kiện khung của nghành sản xuất. Tăng cường số hóa và phát triển văn hóa số trong mỗi cơ quan/tổ chức kinh tế xã hội là những ưu tiên chính."

Ông cũng bổ xung thêm là Việt nam cần phải xem xét để phát triển hướng tiếp cận có sự tham gia của các bên đặc biệt có sự tham gia của khu vực tư nhân trong việc hoạch định chính sách và thực thi chính sách đồng thời cần phải có sự tham gia nhiểu hơn nữa các tổ chức khoa học và nghiên cứu để tạo ra sáng kiến và thúc đẩy công nghệ.

Ông Santiago đánh giá quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo Việt Nam và những nỗ lực kết nối cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với nỗ lực phát triển toàn diện ở cấp quốc gia. Ông kiến nghị cần phải có các chính sách cân bằng để hỗ trợ các công ty sẵn sàng tham gia vào cuộc cách mạnh công nghiệp lần thứ tư mà thực tế các công ty này hiện vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể theo kịp xu thế này. Ông cũng ủng hộ sự cẩn trọng để tìm hiểu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này không chỉ đơn thuần là một cuộc cách mạng mà đây cũng là một cơ hội để kiến tạo một nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, bền vững và vì mọi người.

Ông Fernando Santiago được mời tham dự Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2018 với chủ đề " Tầm nhìn và Chiến lược Phát triển đột phát trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư". Diễn đàn do Chính phủ Việt Nam và Ban kinh tế Trung ương chủ trì. Khoảng 2000 đại biểu, bao gồm 50 chuyên gia cao cấp trong khu vực và quốc tế cùng với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã tham dự diễn đàn.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội của Việt Nam cùng với các chuyên gia quốc tế đã tham gia phiên đối thoại về "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam". Tại phiên đối thoại này ông Fernando Santiago cũng chia sẻ những điểm cơ bản trong nghiên cứu của UNIDO về cách tiếp cận chiến lược đối với Công nghiệp 4.0 tại các nước có mức thu nhập trung bình trong đó có Việt Nam.

Để có thêm thông tin, hãy liên hệ với:

  • chị Đinh Thu Hương, Cán bộ truyền thông của UNIDO (Hà Nội) | Email: h.dinh@unido.org | Mobile: +84 91 330 1539

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này