Câu chuyện

Hội thảo về các giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch, 2017-2024

25 tháng 9 2020
Caption: Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA phát biểu khai mạc hội thảo
Photo: © UNFPA Vietnam

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này