Câu chuyện

UNODC expands work with law enforcement academies in Southeast Asia to mitigate long-term impacts of COVID-19

01 tháng 9 2021
Caption: Học viên khóa tập huấn của UNODC đang thực hành bài tập khám nghiệm hiện trường.
Photo: © Ngoc Le, UNODC

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNODC
United Nations Office on Drugs and Crime

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này