Ấn phẩm

Xây trụ cột cho tương lai xanh

08 tháng 6 2015

Xuất bản bởi

UNDP

Xuất bản với sự hợp tác của

Vietnam Investment Review
File type: PDF
Downloads: 215
File type: PDF
Downloads: 239

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các nguồn lực liên quan