Ấn phẩm

Khuyến nghị của các tổ chức Liên hợp quốc về tăng cường bình đẳng giới trong Dự thảo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

05 tháng 5 2015

Xuất bản bởi

UN ESCAP
File type: PDF
Downloads: 1026
File type: PDF
Downloads: 1314

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này