Câu chuyện

Chương trình cấp thuốc Methadone nhiều ngày để sử dụng tại nhà trong thời gian giãn cách xã hội

01 tháng 12 2021

Được viết bởi

UNAIDS

UNAIDS
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này