Câu chuyện

Phía Sau Sự Thật: Cải Thiện Khả Năng Tiếp Cận Các Dịch Vụ Thiết Yếu Cho Phụ Nữ Bị Bạo Hành Ở Việt Nam

03 tháng 12 2018
Caption: A role-play discussion at Essential Services Package Capacity Building Workshop in Hoi An, December 2018 Photo: UN Women Viet Nam/Nguyen Thi Thuy

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này