Thông cáo báo chí

Các cán bộ làm công tác kế hoạch và quản lý giáo dục của Học viện Quản Lý giáo dục Việt Nam đã cùng nhau thảo luận về cách thức lồng ghép giới vào công tác lập kế hoạch của ngành giáo dục

14 tháng 2 2017

  • Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017 – 17 cán bộ/giảng viên (13 nữ và 4 nam) của Học viên quản lý giáo dục (HVQLGD) đã tham gia vào khóa tập huấn về nâng cao nhận thức và kỹ năng trong công tác lập kế hoạch và quản lý giáo dục, chú trọng tới vấn việc lồng ghép giới, giáo dục phụ nữ và trẻ em gái. Khóa tập huấn được tổ chức tại Học viện Quản lý Giáo dục Việt Nam.. Khoá tập huấn đã được xây dựng dựa trên những thách thức hiện tại cũng như nhu cầu đào tạo của các cán bộ/giảng viên của HVQLGD, các cán bộ lập kế hoạch và quản lý giáo dục cấp tỉnh, quận/huyện. Khoá tập huấn cũng đưa ra những hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng chính sách và chương trình phát triển, hỗ trợ giáo dục trẻ em gái và phụ nữ ở các cấp cơ sở.

Là một trong những hợp phần chính của Sáng kiến về Bình đẳng Giới và Giáo dục Trẻ em Gái ở VIệt nam, các cán bộ/giảng viên của HVQLGD đã tham dự khoá tập huấn nhằm nâng cao năng lực để tăng cường khả năng lãnh đạo của các quản lý nữ và nâng cao cơ hội học tập cho phụ nữ và trẻ em gái trong các kế hoạch của ngành giáo dục ở cấp tỉnh và huyện.

Buổi tập huấn được tổ chức ở HVQLGD do hai giảng viên của học viện – chị Phạm Thị Lan và chị Lê Thị Mai Phương thực hiện, khóa học chủ yếu tập chung và việc làm rõ khái niệm và giải thích các vấn đề về giới và vai trò chính của lồng ghép giới trong công tác lập kế hoạch và quản lý giáo dục. Nội dung khoá tập huấn, đã được xây dựng dựa trên những phát hiện và những phân tích của một khảo sát đánh giá trực tuyến về nhu cầu đào tạo của hơn 50 nhà quản lý và lập kế hoạch giáo dục ở cấp địa phương. Khóa tập huấn sử dụng các đoạn băng hình, bài thuyết trình và tham luận của các đại biểu, cũng như các hoạt động thỏa luận, bài tập nhóm, nhằm đảm bảo sự tham gia, đóng góp tích cực và chủ động của các học viên.

Xuyên suốt khoá tập huấn, các học viên liên tục đưa ra các ý kiến, tiếng nói, tranh luận, những ví dụ hàng ngày về những câu chuyện định kiến giới và phân biệt đối xử giới mà họ gặp phải trong môi trường làm việc cũng như đã từng trải qua ở gia đình và xã hội. Dựa trên kết quả thảo luận và những tài liệu chính gồm Kế hoạch hành động Bình Đẳng Giới của ngành Giáo dục (2016 - 2020)Luật Bình đẳng Giới và Chiến lược quốc gia về Bình Đẳng Giới giai đoạn 2011 – 2020, các học viên, tại buổi tập huấn đã được khuyến khích nghiên cứu và xây dựng các chương trình, kế hoạch và chính sách nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở các cấp, tập trung chú ý vào đối tượng đặc biệt khó khăn và những khu vực vùng sâu, vùng xa. Các học viên sử dụng công cụ phân tích SWOT và SMART cũng như nguyên tắc Quản lý dựa vào Kết quản (RBM) để đưa ra các giải pháp cho các vấn đề, xây dựng các bản kế hoạch thực hiện, kèm theo thời gian cụ thể.

Tham dự khoá tập huấn, Ông Lê Phước Minh, Phó Giám đốc HVQLGD đã bày tỏ sự cảm kích đối với tổ chức UNESCO vì những hỗ trợ kỹ thuật với chất lượng cao trong quá trình chuẩn bị khoá tập huấn. Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh rằng bình đẳng giới là cần thiết, không chỉ đối với phụ nữ và trẻ em gái mà còn đối với cả trẻ em trai và nam giới. Với vai trò thiết yếu là các cán bộ/giảng viên có trách nhiệm đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán bộ làm công tác quản lý và lập kế hoạch cho ngành giáo dục, hình thành những chính sách và định hướng phát triển giáo dục, Ông Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của khoá tập huấn này như là một nỗ lực không ngừng nghỉ, từng bước nâng cao kiến thức và hiểu biết về vai trò của giới trong xã hội hiện nay.

Ông Toshiyuki Matsumoto, Chuyên gia chương trình Giáo dục của UNESCO, cũng nhấn mạnh sự tích cực tham gia của các học viên là một trong những đóng góp chính vào sự thành công của khoá tập huấn vì điều này đảm bảo rằng những thắc mắc và nhu cầu của học viên sẽ được giải quyết một cách tối đa. Ông cũng đề cao tầm quan trọng của các kiến thức và kỹ năng về giới, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nơi góp phần chủ chốt trong việc hình thành nên nhận thức của nhiều người qua những gì họ được học ở trường và trong sách giáo khoa.

Các khoá tập huấn sắp tới dành cho các cán bộ làm công tác quản lý và lập kế hoạch ngành giáo dục cấp tỉnh/thành phố và quận/huyện sẽ được thực hiện tại 3 địa điểm là Hà Nội, Thừa Thiên Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả của bảng hỏi trước và sau khoá tập huấn, nội dung khoá tập huấn, tài liệu và phương pháp giảng dạy sẽ được tiếp tục hoàn thiện cho các khoá tập huấn trong các tháng tiếp theo.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Bà Trần Thị Phương Nhung, Giám đốc Chương trình Giới, tại địa chỉ email:tt.nhung@unesco.org

 

Dung Nguyen pic.JPG

Nguyễn Thị Dung

UNESCO
Trợ lý Trưởng đại diện

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này