Thông cáo báo chí

Những tiến bộ Việt Nam đạt được trong việc thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh

12 tháng 1 2017

  • Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017 - Hội nghị điều phối Tăng trưởng xanh - Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam (2012-2016) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan Chính phủ, các bộ, một số tỉnh/thành phố và cơ quan phát triển quốc tế tại Việt Nam.

Hội nghị đã tổng kết & đánh giá việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh ở Việt Nam. Những điển hình, kinh nghiệm tốt và những bài học rút ra trình bày tại hội nghị đã cung cấp thông tin cho các đại biểu về quá trình xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thoả thuận Paris.

Nhiều ví dụ cụ thể liên quan đến các dự  án đầu tư xanh với sự tham gia của khu vực tư nhân tại các vùng, miền cả nước đã được trình bày, trao đổi và chia sẻ tại Hội nghị, là minh chứng rõ ràng về hành động của Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện tăng trưởng xanh.

Kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh Quảng Ninh đã cho thấy KHHĐ TTX cần được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học và sự đồng thuận của các bên liên quan, KHHĐ TTX đưa ra các ưu tiên và cần được lồng ghép vào các quy hoạch tổng thể và thực hiện với sự hỗ trợ kịp thời của các đối tác phát triển. Ở cấp quốc gia, KHHĐ TTX cũng cần được xây dựng và thực hiện dựa trên những lĩnh vực then chốt, kế thừa những nỗ lực sẵn có như các chương trình mục tiêu.  

Việt Nam đã tham gia Thoả thuận Paris được thông qua tại COP21 tháng 11 năm 2015 với các cam kết trong Đóng góp quốc gia tự quyết định (NDCs). Theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Chính phủ và các đối tác phát triển đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy thực hiện các cam kết quan trọng này.

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Thế Phương “Hiện nay Việt Nam đã có 5 bộ, gần 30 tỉnh/thành phố xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động TTX. Nhiều địa phương và doanh nghiệp đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và đang triển khai trên các mặt: huy động nguồn lực, tăng cường thể chế chính sách, tăng cường năng lực và đổi mới công nghệ. Quan trọng hơn là nhiều hoạt động cụ thể đã được triển khai và đem lại kết quả đáng khích lệ cũng như bài học quý giá. Tháng 10 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận Paris và NDC của Việt Nam. Những nỗ lực này góp phần cụ thể hóa hành động của Việt Nam hướng tới mục tiêu đề ra tại Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững”.

Bà Louise Chamberlain, Giám đốc Quốc gia UNDP, đồng chủ toạ hội nghị đã đưa ra một số đề xuất để thúc đẩy việc thực hiện tăng trưởng xanh ở Việt Nam, “đề nghị Chính phủ đưa ra chính sách và cam kết dài hạn giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, cải cách giá năng lượng, cơ chế khuyến khích đầu tư, và thay đổi cách thức quản lý và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.”

Bà Louise Chamberlain cho biết “Thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư là hết sức cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế theo hướng phát triển xanh". "Tập trung đầu tư và nâng hiệu quả trong các ngành trọng điểm như sản xuất điện từ than, xây dựng, giao thông vận tải, các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng như sản xuất xi măng, phân bón, bột giấy và giấy là các ngành có tiềm năng tiết kiệm năng lượng, có thể áp dụng công nghệ tiên tiến giảm phát thải khí nhà kính, sẽ giúp tạo chuyển biến mạnh mẽ".

Phát biểu tại hội nghị, ông Craig Hart, Phó Giám đốc USAID Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của các nguồn vốn trong nước: "Huy động được các nguồn lực quốc tế là rất quan trọng nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét việc nâng cao hiệu quả các cơ chế tài trợ trong nước. Một ví dụ là việc thanh toán cho các dịch vụ môi trường rừng (PFES) đã mang lại khoản doanh thu cho Việt Nam khoảng 60 triệu $ mỗi năm. Năm ngoái, lần đầu tiên gần 20.000 người dân nông thôn đã nhận được tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, bên cạnh đó công tác bảo vệ rừng được đảm bảo".

Thông tin chung:

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh & thành phố, phối hợp với các đối tác phát triển quốc tế huy động các nguồn lực tài chính để tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở Việt Nam, đồng thời là Cơ quan điều phối thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Việt Nam. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Các đối tác phối hợp tổ chức hội nghị bao gồm Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ (BTC), Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI).

Thông tin liên hệ:

Nguyễn Thị Diệu Trinh  

Chuyên gia cao cấp

Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Phòng 508, Nhà A, 6B Hoàng Diệu, Hà Nội

Tel: 84-8043310

Fax: 84-4-37475194

Email: trinhdieu@mpi.gov.vn

Nguyễn Việt Lan

Cán bộ Truyền thông UNDP

Địa chỉ: 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84-4-38500158

Email: nguyen.viet.lan@undp.org

 

Nguyen Viet Lan

Nguyễn Việt Lan

UNDP
Cán bộ Truyền thông

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này