Bài phát biểu

Viet Nam National Consultation Workshop on Transforming Education

20 tháng 7 2022

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
United Nations
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF
United Nations Children’s Fund