Câu chuyện

Vì Một Thế Hệ Mới Của Việt Nam Không Nhiễm Hiv, Viêm Gan B Và Giang Mai

28 tháng 5 2018
Caption: HIV screening test done by and for the community Photo: UNAIDS

Được viết bởi

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này