Thông cáo báo chí

Tham vấn xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

06 tháng 11 2023

Event participants

Hà Nội, Ngày 6 – 7 tháng 11 năm 2023 – Ngày hôm nay đánh dấu sự kiện có ý nghĩa lịch sử khi hơn 200 các lãnh đạo chính phủ, đại biểu và đại diện từ nhiều bộ ngành, các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế, cơ quan Liên Hợp Quốc, chính quyền địa phương, viện nghiên cứu và tổ chức xã hội đã cùng thảo luận và xây dựng Kế hoạch Hành động Quốc gia đầu tiên của Việt Nam về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (NAP WPS). Hội thảo do Bộ Ngoại giao tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), và được đồng hành bởi Chính phủ Canada và Vương quốc Anh.

Nhận diện rõ tầm quan trọng của Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong bối cảnh hiện tại của Việt Nam, các đại biểu đã tích cực và sôi nổi tham gia vào các cuộc thảo luận. Các chủ đề chính của Hội thảo bao gồm việc lắng nghe trình bày về bản dự thảo NAP WPS, góp ý và đóng góp vào việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo, cũng như đề cập đến cơ chế phối hợp hiệu quả trong quá trình xây dựng Kế hoạch, và sự tính toàn về tính bền vững của Kế hoạch qua một cơ chế đầu tư tài chính cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu của NAP WPS.

Hội thảo này thể hiện một bước tiến cơ bản của Việt Nam đối với việc thực hiện cam kết tăng cường đẩy mạnh bình đẳng giới, hòa bình và an ninh cho phụ nữ và trẻ em gái trong nước. Thông qua việc tập hợp các cơ quan và tổ chức hữu quan, và thúc đẩy hợp tác, Việt Nam hướng tới giải quyết các vấn đề quan trọng và thiết lập khuôn khổ cho một xã hội toàn diện, an toàn và hòa bình hơn.

Hội thảo là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực của Việt Nam nhằm hiện thực hóa các nguyên tắc của Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đưa ra vào tháng 10 năm 2000 thông qua Nghị quyết 1325 (UNSCR 1325) và các Nghị quyết tiếp theo về phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phát biểu: “Kế hoạch Hành động Quốc gia được thảo luận ngày hôm nay thể hiện bước tiến lớn nhằm hướng tới một môi trường phát triển toàn diện, bình đẳng và an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam. Kế hoạch này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị đối ngoại, quốc phòng, an ninh cũng như vai trò rất quan trọng của họ trong việc duy trì hòa bình và an ninh trong nước và quốc tế. Trong hành trình này, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta không chỉ định hình một kế hoạch quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh mà chúng ta đang định hình tương lai của phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam cũng như hòa bình và an ninh của Việt Nam.”.

NAP WPS sẽ là một điểm nhấn quan trọng của Việt Nam trong việc áp dụng Chương trình Nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh vào bối cảnh văn hóa Việt Nam, thông qua bốn trụ cột - phòng ngừa, bảo vệ, tham gia, cứu trợ và phục hồi – để giải quyết các mối đe dọa an ninh, trong đó bao gồm các mối đe dọa an ninh phi truyền thống đang ra tăng như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai, an ninh mạng, và đại dịch.

Các thành viên Ban Soạn thảo Quốc gia bao gồm đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc Phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc, Quốc hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn thanh niên. Ban Soạn thảo Quốc gia và Bộ chủ trì là Bộ Ngoại giao dự kiến ​​sẽ trình bản Kế hoạch hoàn thiện cho Thủ tướng phê duyệt vào tháng 12 năm 2023.

- Hết

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

 

Hoàng Thảo

Cán bộ Truyền thông và Vận động chính sách, UN Women Viet Nam

hoang.thao@unwomen.org

 

Yoomi Jun

Cán bộ Truyền thông, UN Women Indonesia

yoomi.jun@unwomen.org

 

hoang bich thao

Hoàng Bích Thảo

UN Women
Cán bộ Truyền thông

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này