Thông cáo báo chí

Enhancing the quality assurance quality control programme of residue testing laboratories

22 tháng 9 2021

The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in collaboration with the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam (MARD) launched the training programme “Enhancing the quality assurance quality control programme of residue testing laboratories”.

The training programme was organized under the framework of the on-going Vietnam Project entitled “Increase quality and standards compliance capacity of mango value chain in Mekong River Delta”, a component of the Global Quality and Standards Programme which is funded by the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Caption: The virtual training programme “Enhancing the quality assurance quality control programme of residue testing laboratories”.
Photo: © UNIDO

Opening the event, Ms. Nguyen Thi Thu Huong – Deputy Director General of Plant Protection Department said “We highly appreciate the technical assistance of UNIDO and finance support of SECO. The training program is designed for 5 selected laboratories of the Ministry of Agriculture and Rural Development and Ministry of Science and Technology. It’s very practical and useful for laboratory staffs. Its objective is to upgrade the internal quality control procedures of selected laboratories”.

Mr. Nima Bahramlian, UNIDO project manager added “UNIDO provides technical assistance to ensure that before products enter global markets they are adequately tested according to international standards and conformity assessment requirements. Countries are required to operate laboratories, which are able to test products and samples for compliance to international standards”.

Mr. Do Quang Huy, National Program Officer of SECO said: “Vietnam is one of the countries with the largest trade openness. Hopefully this project will partly solve the problem of quality and trade barriers to penetrate the large quality market. Quality control systems are very important. To help middle-income countries effectively participate in the market, building an international accreditation quality control system is one of the priorities of the Swiss government to help Vietnam participate in the system, based on fair trade rules. This quality standard project is one of SECO’s key projects for Vietnam. The issue of quality will accompany the issue of sustainable agricultural development, associated with the story of digital transformation in agriculture.”

The training program which will end by December 2021 concludes a sery of sessions covering different topics: internal quality control, measurement results determination and interpretation vs MRL, statistical evaluation, sampling principles, mornitoring programme, pre-export testing and control, etc. ….  It will contribute to developing the local capacities in product testing, in order to provide services to local testers, producers and exporters according to international best practices, and also to enhance consumer protection.

 

Enhancing the quality assurance quality control programme of residue testing laboratories

Thao_for website

Le Thanh Thao

UNIDO
Đại diện Quốc gia
Bà Lê Thanh Thảo có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và kinh doanh ở cả cấp chính sách và cấp thực hành tại cơ sở. Bà đã làm việc tại Văn phòng Quốc gia UNIDO Việt Nam từ năm 2008 với tư cách là Cán bộ Chương trình Quốc gia và sau đó là Đại diện Quốc gia, phụ trách điều phối và giám sát các dự án và chương trình của UNIDO tại Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển khu vực tư nhân/doanh nghiệp vừa và nhỏ; năng lực cạnh tranh thương mại; công nghiệp và thương mại; năng lượng và môi trường; khu công nghiệp sinh thái; chế biến nông sản và phát triển chuỗi giá trị; v.v ... Bà Thảo cũng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách với Chính phủ Việt Nam về các lĩnh vực như cạnh tranh công nghiệp, xúc tiến đầu tư, công nghiệp xanh, công nghệ khoa học và đổi mới sáng tạo cũng như kinh tế tuần hoàn.
Trước khi gia nhập UNIDO, Bà quản lý công ty riêng của mình, cung cấp tư vấn đầu tư và xúc tiến thương mại cho các tiểu ngạch của nghành chế biến, chế tạo. Bà sở hữu bằng Thạc sĩ điều hành cao cấp của Trường Kinh doanh Shidler thuộc trường Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ (2004-2006). Trước đó, Bà đã nhận được một bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UNIDO
United Nations Industrial Development Organization

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này