Ấn phẩm

Launch of landmark paper “UN collaboration on social protection: Reaching consensus on how to accelerate social protection systems building”

01 tháng 6 2022

Xuất bản bởi

FAO

Xuất bản với sự hợp tác của

ILO
UNICEF

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này