Câu chuyện

Cải Cách An Sinh Xã Hội, Việt Nam Hướng Về Tương Lai

28 tháng 5 2018
Caption: Mrs. Phung Thi Vinh, Hoai Duc, Hanoi. “I got my pension payments thanks to the Government support” I worked as an elementary school teacher since 1978. Back then, being a teacher in the rural area means you only have monthly salary which is calculated upon a time basis. I was not a payroll officer, so I didn’t have to contribute to compulsory social security scheme. That is why I did not get to contribute to social insurance until 2005, but my time of contribution still would not meet the 20-year contribution requirement. Thanks to the government support, it was possible to claw back on social security from 1995 to 2004 so that I can meet the requirement. Now both my husband and I receive pension payments: albeit small, it substantially helps keep our body and soul together. Cô Phùng Thị Vinh, sinh năm 1960, Hoài Đức, Hà Nội “Được nhà nước hỗ trợ mới có đồng lương hưu” Tôi bắt đầu làm giáo viên mầm non từ năm 1978. Nhưng thời ấy, giáo viên mầm non ở nông thôn như tôi chỉ được hưởng lương công điểm, không thuộc biên chế Nhà nước nên không được tính hưởng bảo hiểm xã hội. Mãi đến năm 2005, tôi mới bắt đầu đóng BHXH, nhưng như vậy thì vẫn không kịp số năm hưởng lương là 20 năm. May là nhờ chính sách của Nhà nước, tôi được truy đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 1995 đến năm 2004. Tôi chỉ phải đóng thêm từ năm 2005 đến 2015 nữa thì đủ tuổi nghỉ hưu, cũng vừa tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng lương hưu hàng tháng. Mọi người bảo trường hợp của tôi là đặc biệt, từ chỗ không thuộc diện tham gia BHXH, bắt đầu được đóng BHXH từ năm 2005. Từ chỗ không còn đủ thời gian để tích lũy đủ 20 năm, tôi được truy đóng BHXH 10 năm từ năm 1995 đến 2004 để tích lũy đủ 20 năm đóng BHXH. Bây giờ vợ chồng tôi cả hai đều có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế, tuy cũng chỉ đơn giản vài triệu 1 tháng nhưng cũng phần nào đủ trang trải cuộc sống gia đình.
Photo: © ILO

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này