UNIDO and IFAD join hands to launch a new project to develop the fruit value chain in the Mekong River Delta

The project Building Forward Better-A Resilient Women and Youth Centred and Digitally Enhanced Value Chain Development Project in Vietnam is being implemented together with the Dong Thap Provincial People's Committee, the Ben Tre Provincial People's Committee, and the Ministry of Agriculture and Rural Development. The project was jointly developed by UNIDO and IFAD and funded by United Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund. The initiative creates an innovative model that is gender and youth centred and digitally enhances the fruit value chains in the Mekong Delta of Vietnam.

Hanoi, 2 June 2021 - The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and the International Fund For Agricultural Development (IFAD), have launched a new project to improve the fruit value chain in Vietnam through the use of a digital platform.

The project Building Forward Better-A Resilient Women and Youth Centred and Digitally Enhanced Value Chain Development Project in Vietnam is being implemented together with the Dong Thap Provincial People's Committee, the Ben Tre Provincial People's Committee, and the Ministry of Agriculture and Rural Development. As part of the launch, the first coordination meeting was held virtually this week, with the participation of representatives from all parties to reach a common agreement on planned activities.

The project was jointly developed by UNIDO and IFAD and funded by United Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund. The initiative creates an innovative model that is gender and youth centered and digitally enhances the fruit value chains in the Mekong Delta of Vietnam.

Nima Bahramalian, UNIDO Project Manager, highlighted that the project will focus on “increasing income for women and youth and their social empowerment in a sustainable way”. “These goals will be achieved through building “a digital ecosystem that replicates the physical value chain and support services. The digital platform will be a single comprehensive space that reaches all actors in the value chain.”, he added.

IFAD Country Director, Francisco Pichón, commented that: “The project will create synergies with IFAD’s other on-going projects in country that promote inclusive and climate-smart agro value chains. It will do this by working with local farmers to develop climate-smart farming models, provide business training for them and by linking smallholder farmers with wholesale and processing enterprises.”

This project is a pilot that will run through April 2022. The main products that will be included are pomelo and mango, which are the specialty fruits of the Ben Tre and Dong Thap provinces. With high scale-up potential, the initiative will consider adding more products to the platform in the future.

 

For more information, contact:

Le Thi Thanh Thao, UNIDO Office Vietnam, Country Representative 

Email: t.t.le@unido.org 

 

Francisco Pichon, IFAD Country Director

Email: f.pichon@ifad.org

International Funds for Agricultural Development (IFAD)

Vietnam

 

 

 

Liên hệ truyền thông
Tác giả
Le Thanh Thao
UNIDO
Đại diện Quốc gia
Bà Lê Thanh Thảo có hơn hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghiệp và kinh doanh ở cả cấp chính sách và cấp thực hành tại cơ sở. Bà đã làm việc tại Văn phòng Quốc gia UNIDO Việt Nam từ năm 2008 với tư cách là Cán bộ Chương trình Quốc gia và sau đó là Đại diện Quốc gia, phụ trách điều phối và giám sát các dự án và chương trình của UNIDO tại Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm phát triển khu vực tư nhân/doanh nghiệp vừa và nhỏ; năng lực cạnh tranh thương mại; công nghiệp và thương mại; năng lượng và môi trường; khu công nghiệp sinh thái; chế biến nông sản và phát triển chuỗi giá trị; v.v ... Bà Thảo cũng tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu và vận động chính sách với Chính phủ Việt Nam về các lĩnh vực như cạnh tranh công nghiệp, xúc tiến đầu tư, công nghiệp xanh, công nghệ khoa học và đổi mới sáng tạo cũng như kinh tế tuần hoàn.
Trước khi gia nhập UNIDO, Bà quản lý công ty riêng của mình, cung cấp tư vấn đầu tư và xúc tiến thương mại cho các tiểu ngạch của nghành chế biến, chế tạo. Bà sở hữu bằng Thạc sĩ điều hành cao cấp của Trường Kinh doanh Shidler thuộc trường Đại học Hawaii tại Manoa, Hoa Kỳ (2004-2006). Trước đó, Bà đã nhận được một bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.
Thao_for website
Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization