Bài phát biểu

Lễ trao giải & Khai mạc Triển lãm Ảnh UN75 - Tương lai Tôi Muốn

14 tháng 10 2020

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc

Other entities involved in this initiative

AA
Arcadia Associates