Ấn phẩm

Báo cáo An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020

16 tháng 3 2023
Photo cover

Xuất bản bởi

UN Women
File type: PDF
Downloads: 2149
File type: PDF
Downloads: 2353

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này