Bài phát biểu

Ngày Quốc tế Tưởng niệm các Nạn nhân của Holocaust 2023

29 tháng 3 2023

Bài phát biểu của

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc