Thông cáo báo chí

Lễ ký Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững (CF) giữa Liên Hợp Quốc và Chính phủ CHXHCN Việt Nam cho giai đoạn 2022-2026

11 tháng 8 2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022 – Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông Nguyễn Chí Dũng, được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, và Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, Bà Pauline Tamesis, thay mặt Liên Hợp Quốc (LHQ), đã ký Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững (CF) giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan thường trú và không thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững 2022 - 2026, gọi tắt là ‘CF’, là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Khung Chiến lược nêu bật cam kết mạnh mẽ chung nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Phát biểu tại lễ ký Văn kiện, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: “Khung hợp tác CF được ký kết và thực hiện vào thời điểm Việt Nam thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chính phủ cũng đã và đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế để phát triển đất nước. Cùng với các đối tác phát triển, Liên hợp quốc có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế thông qua việc cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam với các nước đang phát triển, giới thiệu những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội”.

Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định: “Đối với LHQ, đại dịch đã củng cố niềm tin của chúng tôi về tính ưu việt của sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau. Nguyên tắc không để ai bị bỏ lại phía sau thông qua CF là cam kết cơ bản của LHQ tại Việt Nam. Đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau đòi hỏi một cách tiếp cận rộng rãi, huy động sự tham gia của toàn thể bộ máy Chính phủ và toàn thể xã hội. Tôi tin tưởng rằng chúng ta - những người đang cùng nhau ở đây hôm nay - là những tác nhân của sự thay đổi, đảm bảo rằng Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực dân số có khả năng thích ứng cao, cần cù và ngày càng tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài cho tất cả mọi người, và cùng lúc vẫn bảo vệ được môi trường cho hành tinh chung của chúng ta.”

Chính phủ Việt Nam đã cùng với Liên Hợp Quốc đề ra 4 kết quả phát triển chính:

Phát triển xã hội bao trùm, tập trung vào các dịch vụ xã hội bao trùm, đáp ứng giới, nhạy cảm với người khuyết tật, công bằng, dịch vụ xã hội và bảo trợ xã hội với giá cả phải chăng và chất lượng, với mục tiêu gíup người dân Việt Nam thoát nghèo đa chiều và trao quyền cho mọi người để thể hiện được hết khả năng của mình;

Ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường, tập trung vào một môi trường an toàn và sạch hơn do kết quả của việc giảm nhẹ và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng khả năng phục hồi, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cung cấp năng lượng sạch và tái tạo, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên;

Chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế, tập trung vào chuyển đổi kinh tế bền vững, bao trùm và đáp ứng giới dựa trên đổi mới, tinh thần kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và việc làm bền vững;

Quản trị và tiếp cận công lý, tập trung vào cải thiện quản trị, các thể chế đáp ứng tốt hơn, tăng cường pháp quyền, bảo vệ và tôn trọng quyền con người, bình đẳng giới và tự do khỏi mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Lễ ký Văn kiện diễn ra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự tham dự của đông đảo các bên liên quan bao gồm đại diện các Bộ, ban, ngành, các tổ chức Liên Hợp Quốc, các đối tác phát triển, khu vực tư nhân, các viện nghiên cứu và truyền thông.

Trinh Anh Tuan

Trịnh Anh Tuấn

RCO
Chuyên viên Cao cấp về Truyền thông và Vận động Chính sách

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

FAO
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc
IAEA
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế
IFAD
Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp
ILO
Tổ chức Lao động Quốc tế
IOM
Tổ chức Di cư Quốc tế
ITC
Trung tâm Thương mại Quốc tế
OHCHR
Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền
UN DESA
Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc
UN Women
Tổ chức về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ của Liên Hợp Quốc
UN-Habitat
Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc
UN
Liên Hợp Quốc
UNAIDS
Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS
UNCTAD
Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển
UNDP
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc
UNDSS
United Nations Department of Safety and Security
UNEP
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc
UNESCO
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc
UNFPA
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc
UNHCR
Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn
UNICEF
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc
UNIDO
Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc
UNODC
Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống Ma tuý và Tội phạm
UNV
United Nations Volunteers
WHO
Tổ chức Y tế Thế giới

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này