Bài phát biểu

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

22 tháng 10 2022

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc