Câu chuyện

Nhân phẩm, Tự do và Công lý cho Tất cả

09 tháng 12 2022
Children studying. Photo credit: UN in Viet Nam/Tran Van Tuy
Caption: Children studying. | Trẻ em vùng cao học bài. Photo credit: UN in Viet Nam/Tran Van Tuy

Được viết bởi

Ms Pauline Tamesis

Pauline Tamesis

RCO
Điều phối viên Thường trú
 
 
 

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này