Thông cáo báo chí

Thông điệp của Tổng thư ký Liên hợp quốc nhân Ngày Quốc tế chống kỳ thị Người đồng tính, song tính và chuyển giới

17 tháng 5 2023

Ngày 17 tháng 5 năm 2023

Khi kỷ niệm Ngày Quốc tế Chống Kỳ thị Người đồng tính, Song tính và Chuyển giới, chúng ta phải đối mặt với một sự thật phũ phàng. Ở mọi nơi trên thế giới, những người LGBTQI+ tiếp tục phải đối mặt với bạo lực, ngược đãi, ngôn từ kích động thù hận, bất công và thậm chí là giết người trắng trợn.

Trong khi đó, các bộ luật đi ngược với sự tiến bộ tiếp tục hình sự hóa những người LGBTQI+ trên khắp thế giới, trừng phạt họ chỉ vì họ là chính họ.

Mỗi cuộc tấn công vào những người LGBTQI+ là một cuộc tấn công vào nhân quyền và các giá trị mà chúng ta yêu quý.

Chúng ta không thể và sẽ không lùi bước.

Liên Hợp Quốc kiên quyết sát cánh cùng cộng đồng LGBTQI+ và sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi nhân quyền và nhân phẩm trở thành hiện thực cho tất cả mọi người.

Tôi tái kêu gọi tất cả các Quốc gia Thành viên ủng hộ Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và chấm dứt việc hình sự hóa người chuyển giới và các mối quan hệ đồng giới được sự đồng thuận giữa hai bên. Là chính mình không bao giờ lại là một tội lỗi.

Để phù hợp với chủ đề của năm nay - “Luôn bên nhau: Đoàn kết trong sự đa dạng” - tôi kêu gọi thế giới hãy chung tiếng nói để xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử, các hành vi có hại và thường là bạo lực chết người mà những người LGBTQI+ phải chịu đựng.

Nhân quyền là không thể thương lượng. Các quyền này thuộc về mọi thành viên trong gia đình nhân loại — bất kể họ là ai hay họ yêu thương ai.

Hãy tiếp tục làm việc để xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, trong đó tất cả mọi người đều được tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền.

Trinh Anh Tuan

Trịnh Anh Tuấn

RCO
Chuyên viên Cao cấp về Truyền thông và Vận động Chính sách

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này