Thông cáo báo chí

Công bố báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện và Đối thoại chính sách hướng tới Hội nghị thượng đỉnh SDG 2023: Cam kết và hành động quốc gia

25 tháng 8 2023

Participants at the event

Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập Hội nghị thượng đỉnh SDG vào ngày 18-19/9 tới cùng với các sự kiện cấp cao khác để thúc đẩy cam kết toàn cầu mạnh mẽ hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Các Quốc gia thành viên được kêu gọi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh với Cam kết quốc gia về chuyển đổi SDG nhằm đẩy nhanh việc thực hiện SDG và vận động sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan trong nước vào việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh.

Ngày 25/8/2023 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Liên Hợp Quốc và GIZ (thay mặt Chính phủ Đức), cùng tổ chức sự kiện “Công bố báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện và Đối thoại chính sách hướng tới Hội nghị thượng đỉnh SDG 2023: Cam kết và Hành động Quốc gia”. Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh SDG, sự kiện này nhằm mục đích không chỉ tạo nền tảng và động lực cũng như kết nối với các bên liên quan nhằm thúc đẩy SDG mà còn đề ra những ý tưởng thực chất và xác định các ưu tiên chính sách cũng như lĩnh vực đầu tư để hỗ trợ Việt Nam xây dựng “Cam kết quốc gia về chuyển đổi SDG.”

Báo cáo Rà soát quốc gia tự nguyện (VNR) lần thứ 2 đánh giá tiến độ thực hiện SDG, xác định các khó khăn, thách thức và đề ra những ưu tiên chính sách để khắc phục tiến độ SDG. VNR đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho cuộc đối thoại về các chính sách ưu tiên và quá trình chuyển đổi để sau đó chuyển thành các cam kết, sáng kiến và hành động quốc gia nhằm đẩy nhanh tiến độ đạt được SDG.

Tiến sỹ Lê Việt Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ về việc Việt Nam đã trình bày thành công VNR năm 2023 và nhấn mạnh sự đóng góp tích cực và tham gia sâu rộng của các bên liên quan trong quá trình xây dựng VNR, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật của GIZ và UN tại Việt Nam. Ông Lê Việt Anh khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện toàn diện SDG thông qua các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách cấp quốc gia, ngành, địa phương. Song song, Việt Nam sẽ xác định các lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên, có tính lan tỏa trong thực hiện SDG để định hướng cho việc tập trung nguồn lực và huy động sự tham gia của các bên liên quan và hi vọng Đối thoại chính sách chính là điểm khởi đầu quan trọng để các bên cùng chung tay thúc đẩy, đổi mới trong thực hiện nhằm hoàn thành SDG vào năm 2030.

Dr. Le Viet Anh, Director-General of the Department of Science, Education, Natural Resources and Environment, Ministry of Planning and Investment

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: “Liên Hợp Quốc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và GIZ tổ chức buổi đối thoại này nhằm tạo điều kiện chia sẻ các ý tưởng đổi mới và khuyến nghị trong việc xây dựng Cam kết Quốc gia của Việt Nam về Chuyển đổi SDG. Những Cam kết này sẽ giúp đưa ra những lộ trình cụ thể cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan khác nhau nhằm giải cứu SDG. Quan trọng hơn, cuộc đối thoại này cho phép chúng tôi thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ thực hiện.

Ms. Pauline Tamesis, United Nations Resident Coordinator in Viet Nam

Ông Simon Kreye, Đại biện lâm thời CHLB Đức tại Việt Nam phát biểu: “Chính phủ Đức rất hân hạnh được hỗ trợ sự kiện ngày hôm nay. Đây là cơ hội để phát huy sự đồng tâm hiệp lực giữa các tổ chức quốc tế có chung mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô/Tăng trưởng Xanh do GIZ thực hiện theo sự ủy thác của Chính phủ Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý hiệu quả hơn nữa các nguồn lực công và tư, để đầu tư cho tăng trưởng xanh và bao trùm, góp phần quan trọng trong quá trình thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Việt Nam.

Mr. Simon Kreye, Chargés d'affaires ad interim at the German Embassy in Viet Nam

Sự kiện có sự tham gia của hơn 100 đại biểu bao gồm lãnh đạo và cán bộ từ các bộ, ban, ngành, cơ quan ở Trung ương và địa phương, Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao, đối tác phát triển, các tổ chức tài chính quốc tế, doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan thông tấn báo chí.

-Hết-

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thanh Nga

Chuyên viên Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT

Điện thoại: +84 98 842 5531

Email: thanhnganguyen311@gmail.com

Ông Trịnh Anh Tuấn

Chuyên viên Cao cấp về Truyền thông và Vận động Chính sách, Văn phòng Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc (UN RCO) tại Việt Nam

Điện thoại: +84 90 329 6393

Email: tuan.trinh@un.org

Bà Nguyễn Đạo Tuyết Nga

Cán bộ Truyền thông, GIZ tại Việt Nam

Điện thoại: +84 91 991 7877

Email: nga.nguyendao@giz.de

 

Trinh Anh Tuan

Trịnh Anh Tuấn

RCO
Chuyên viên Cao cấp về Truyền thông và Vận động Chính sách

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc

Other entities involved in this initiative

ACORD
Agency for Cooperation and Research in Development

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này