Bài phát biểu

Lễ Kỷ niệm 75 năm Thành lập Liên Hợp Quốc

23 tháng 10 2020

Các mục tiêu chúng tôi đang hỗ trợ thông qua sáng kiến này

Các cơ quan LHQ tham gia sáng kiến này

UN
Liên Hợp Quốc